* Gouda Driestar College 10 January 2018 ‘De naam en faam van Anna Maria van Schurman’
* Leusden ISVW, Internationale School voor Wijsbegeerte, 26 January 2018 Anna Maria van Schurman en haar voortdurende Vrouwenrepubliek der Letteren
* Houten, Haltna Huis, International Women’s Day , 8 March, ‘Portrettengalerij met vrouwen aangevuld
* Franeker, Museum Martena 17 March ‘Het DNA van Anna Maria van Schurman, letterlijk, figuurlijk en in de verbeelding’

* Helsinki, Finland, 24 August 2018, ‘ὈΥλτραιεκτείνων μέγα κυδος, ποτνια κουρη’Greek Praise Poems and Letters in Honour of Anna Maria van Schurman (1607-1678), Great Glory and Mighty Maiden of Utrecht
* Utrecht, 22 September 2018 Vrouwen op een bordje: bij de opening van het Anna Maria van Schurmanhofje in Utrecht
*Leuven, Belgium, 9 October 2018 classes on Anna Maria van Schurman at Leuven University, Masterstudents History of Art.
*Utrecht, 27 October 2018 (together with Dr. Janneke de Jong-Slagman and Dr. Ans Veltman) ‘Dames van ’t gezelschap: een eerste verkenning naar de betrokkenheid van vrouwen bij het Gezelschap Christelijke Historici vanaf 1918′
*Utrecht Lutherse Kerk, Mystieke Vrouwenfestival 16 november 2018 ‘Verzonken in den oceaan van lust’: Anna Maria van Schurman als mystieke vrouw’
*Rhenen Cunerakerk 16 November 2018 ‘O Schuermans u juweel’: Anna Maria van Schurman en Rhenen
*Gouda 17 November 2018 Driestar Hoge School CLO-dag. ‘Fide.Fide. Het nagelaten geloof van Anna Maria van Schurman’