*PUBLICATIONS and LECTURES on Anna Maria van Schurman and other women by Pieta van Beek

 2018

 • Pieta van Beek, ‘Het wereldwonder van Utrechts Academie’: naam en faam van Anna Maria van Schurman (1636-2016). Ridderkerk: Provily Pers, 2017 (boek bij boekrol) forthcoming)
 • Pieta van Beek and Annemarié van Niekerk, My mother’s mother’s mother:  South African women’s writing from 17th-century Dutch to contemporary Afrikaans. Leiden: Leiden University Press, 2019 (forthcoming)
 • Pieta van Beek, ‘Vrouwen toen en nu: Malgosia Fiebig, de eerste vrouwelijke beiaardier van het Domcarillon’ in: Handreiking   49 (2) november 2018: 24-25.
 • Pieta van Beek, ‘Vrouwen toen en nu: Anna Elisabeth Buma (1750-1825), een Friese Anna Maria van Schurman’ in: Handreiking 49 (1) september 2018: 28-29.
 • Pieta van Beek, ‘Ὣς ῥόδον ἐν ἀκάνθαις- ‘As a rose among the thorns’ Anna Maria van Schurman and her correspondences in Greek’ in: Hellenostephanos. Humanist Greek in Early Modern Europe. Learned Communities between Antiquity and Contemporary Culture. Acta Societatis Morgensternianae VI-VII. Ed. Janika Päll and Ivo Volt. Tartu: University of Tartu Press, 2018:414-437.
 • Pieta van Beek, ‘Zelfportret van Anna Maria van Schurman nu in Rijksmuseum’  in: Handreiking  48 (5) juni 2018. Anna Maria van Schurmannummer. Ed. Pieta van Beek.  2018:8. 
 • Pieta van Beek, ‘Het gebed des Heeren en de Sura al Fatiha. Destructieve devotie van Anna Maria van Schurman’ in:  Handreiking  48 (5). juni 2018. Anna Maria van Schurmannummer. Ed. Pieta van Beek.  2018: 18-19.

       Reacties op dit stuk  RD https://www.rd.nl/kerk-religie/anna-maria-van-schurman-kalligrafeerde-gebeden-uit-bijbel-en-koran-1.1496852                                                                                     Friesch Dagblad 30 juni 2018 p. 12:  ‘Anna Maria van Schurman kalligrafeerde bijbelteksten’ ; Trouw https://ipor.nl/wp-content/uploads/2018/07/trouw-23-juli-2018.pdf

 • Pieta van Beek, ‘Vrouwen toen en nu: Hyleke Gockinga (1723-1793), een tweede Anna Maria van Schurman’ in: Handreiking  48 (5) juni 2018. Anna Maria van Schurmannummer. Ed. Pieta van Beek.  2018: 24-25.
 • Margriet Gosker en Pieta van Beek, ‘Anna Maria van Schurman als labadiste’ in: Handreiking 48 nr. 5 juni 2018 10-12.

 • Pieta van Beek, ‘Vrouwen toen en nu: Anna Maria van Schurman  (1607-1678), Afgodinne van Voetius’ in: Handreiking  (48-4) april 2018 24-25.

Lectures 2018 by Pieta van Beek

Gouda 2018 Driestar College PABO 10 januari ‘Naam en faam van Anna Maria van Schurman door de eeuwen heen’

Leusden 2018 Internationale School voor Wijsbegeerte ISVW, 26 februari  ‘Anna Maria van Schurman en haar vrouwenrepubliek der letteren door de eeuwen heen’ 

programma barokweek Anna Maria van Schurman Republiek der Letteren

 Houten 2018  Haltna Huis,  Internationale Vrouwendag 2018, 8 maart onthulling 17 vrouwenportretten van o.a. Maria, Viradeicdis, Alyt Ponciaens, Anna Maria van Schurman,  Florence Nightingale, Ida Gerhardt, koningin Juliana, Ina Boudier-Bakker, Toos Hobbelen, Helma Ton, Riet van der Velden,  Aleid Groothoff, Selma Mogendorff, Marjolein Kool, Marlé Jansen en Salina van Gelder

Reacties in de media

 Vrouwengeschiedenis in Houten reacties in

https://houtensnieuws.nl/lokaal/vrouwenportretten-haltna-huis-390549

https://houtensnieuws.nl/lokaal/vrouwen-haltna-huis-367247

https://houtensnieuws.nl/lokaal/portrettengalerij-330518

 radio Houten 18 januari 2018  https://www.omroephouten.nl/podcast/cultuur-de-la-creme-de-uitzending-van-donderdag-18-januari-2018/

 Franeker 2018 ‘Het DNA van Anna Maria van Schurman, letterlijk, figuurlijk en in de verbeelding’  Franeker, Museum Martena, 17 maart 2018

Reacties in de media:  DNA van Anna Maria van Schurman  omrop fryslan mummy Anna Maria van Schurman Leeuwarder Courant Anna Maria van Schurman DNA letterlijk en figuurlijk Groot Sneek oproep mummies MRI scan

2017

 Pieta van Beek, ‘Het wereldwonder van Utrechts Academie’ – Naam en faam van Anna Maria van Schurman (1636-2016)Provily Pers, boekrol gedigitaliseerd boekrol

Publications 2016

 • Pieta van Beek, ‘Van Schurman’ in: Christian-Muslim Relations. Ed. David Thomas and John Chesworth. Vol.8, Northern and Eastern Europe 1600-1700. Leiden-Boston: Brill, 2016: 600-606.
 • Pieta van Beek, serie schurmanniana
 • Pieta van Beek, ‘Schurman, Anna Maria van (1607-1678)’ in: Encyclopedie van de Nadere Reformatie. Red. W.J. op ’t Hof et alia. deel II. Biografieën L-Z. Utrecht: De Groot Goudriaan, 2016: 263-270.
 • Pieta van Beek, ‘Anna Maria van Schurman (1607-1678): geleerde popster, modepop en ‘dode pop’ in: Extaze (nr. 19) 2016: 13-18 (literair tijdschrift).
 • Pieta van Beek, ‘‘Eene jonkvrouw van wonderlicke geleertheid’ Anna Maria van Schurman in het Panpoeticon Batavum’ in http://www.schrijverskabinet.nl/artikel/anna-maria-van-schurman/
 • Pieta van Beek, ‘Het wereldwonder van Utrechts Academie’: naam en faam van Anna Maria van Schurman (1636-2016).  Ridderkerk: Provily Pers, 2016 (boekrol)boekrol
 • Pieta van Beek, ‘Ex Libris’ De bibliotheek van Anna Maria van Schurman en de catalogi van de Labadistenbibliotheek.  Met medewerking van Joris Bürmann. Ridderkerk: Provily Pers, 2016. 

Lectures 2016 

Publications 2015

 • Pieta van Beek, ‘Herrezen uit de as’. Verbrande lofgeschriften van Rotger zum Bergen voor Anna Maria van Schurman (1649-1655). Ridderkerk: Provily Pers, 2015.
 • Pieta van Beek, ‘Verslonden door zijn liefde’. Een onbekende brief van Anna Maria van Schurman aan Petrus Montanus. Ridderkerk: Provily Pers, 2015.

 2014 

Publications

 • Pieta van Beek, ‘Het is dezelfde geest waardoor ik leef en ademhaal’:  de spiritualiteit van Anna Maria van Schurman’ in: Ora et Labora. Twaalf opstellen over christelijke spiritualiteit in de praktijk. Ed. Jaap van Amersfoordt, Pieta van Beek en Gerrit Schutte. Hilversum: Verloren, 2014: 45-62.
 • Pieta van Beek,‘Uw lieftalige brief.’ Een onbekende brief van Anna Maria van Schurman aan Johannes Vollenhoven (1668). Ridderkerk: Provily Pers, 2014.
 • Pieta van Beek, ‘On God’  an unknown florilegium with sayings about God by Anna Maria van Schurman (ca. 1625). Schurmanniana Series no. I. Ridderkerk: Provily Pers, 2014. (translated by Dineke Ehlers).
 • Pieta van Beek, ‘Anna Maria van Schurman  (1607-1678), de Europese Pallas van wijsheid’ in: Groniek 2014: 35-47. http://www.isgeschiedenis.nl/archiefstukken/anna-maria-van-schurman-1607-1678-de-europese-pallas-van-wijsheid/
 •  2014 Lectures 

2014 Lectures 

2013 Publications

 • Pieta van Beek, Review by: Pieta van Beek of Carol Pal, Republic of Women. Renaissance Quarterly, Vol. 66, No. 3 (Fall 2013), pp. 1081-1082
 • Pieta van Beek, ‘Over God‘: een onbekend florilegium van Anna Maria van Schurman met uitspraken over God (ca. 1625).  Schurmanniana reeks nr. 1.  Ridderkerk: Provily Pers, 2013.
 • Pieta van Beek, ‘Anna Maria van Schurman’ in: The Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine. Ed. Willemien Otten and Karla Pollmann. Oxford: Oxford University Press, 2013, p.1704-1706.

2013  Lectures

2012 Publications 

 

2011

2010

2009

2007

 • Pieta van Beek, De eerste studente: Anna Maria van Schurman (1636). Utrecht: Matrijs en Universiteit Utrecht, 2007. (verbeterde herdruk).

2005

2004

2003

1999

1998

1997

1996

1995

1992

 • Pieta van Beek, ‘Nederlandse gedichten van Anna Maria van Schurman’ in: Anna Maria van Schurman (1607-1678): een uitzonderlijk geleerde vrouw. Editie Mirjam de Baar,  Machteld Loewensteyn, Marit Monteiro en A. Agnes Sneller. Zutphen: Walburg Pers, 1992, pp. 75-9.
 • Pieta van Beek,’Verbastert Christendom’. Nederlandse gedichten van Anna Maria van Schurman (1607-1678). Houten: Den Hertog, 1992.

1987