*

 

2020

Media

https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/anna-maria-van-schurmans-leven-rond-de-utrechtse-dom-1.1681681

Lectures 

7 february  Dreischor, St. Adrianus kerk, ‘ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ: aandenken aan Anna Maria van Schurman en

Daniël Meijer in Dreischor’  http://www.protestantsegemeentedreischornoordgouwe.nl/agenda.aspx?lIntEntityId=142650

15 January Gouda, Driestar Driestar PABO College ‘Ze heeft geen verstand, maar verstand in het kwadraat’:  Anna Maria van Schurman 

2020

Publications

Vrouwen toen en nu: Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde,  een brief aan de Eefdese kerkenraad

in: Handreiking (49-8): 22-23  https://www.facebook.com/pieta.vanbeek/posts/2793148087432348