Lectures in 2018 (inter alia Helsinki, Gouda, Utrecht, Amersfoort-Leusden, Franeker)

Humanist Greek in Early Modern Europe

Humanist Greek in Early Modern Europe

Lectures in 2018
10 january Gouda 2018 Driestar College PABO ‘Naam en faam van Anna Maria van Schurman door de eeuwen heen’
*26 February Leusden 2018 Internationale School voor Wijsbegeerte ISVW Anna Maria van Schurman en haar vrouwenrepubliek der letteren door de eeuwen heen’ Lecture Women’s Republic of Letters
* 8 March Houten Haltna Huis, Inernational Women’s Day, onthulling 17 vrouwenportretten van o.a. Maria, Viradeicdis, Alyt Ponciaens, Anna Maria van Schurman, Florence Nightingale, Ida Gerhardt, koningin Juliana, Ina Boudier-Bakker, Toos Hobbelen, Helma Ton, Riet van der Velden, Aleid Groothoff, Selma Mogendorff, Marjolein Kool, Marlé Jansen en Salina van Gelder
https://houtensnieuws.nl/lokaal/vrouwenportretten-haltna-huis-390549
* 17 March Franeker Museum Martena ‘Het DNA van Anna Maria van Schurman, letterlijk, figuurlijk en in de verbeelding’ (invited)
DNA van Anna Maria van Schurman omrop fryslan mummy Anna Maria van Schurman
*24 August Helsinki University of Helsinki, ὈΥλτραιεκτείνων μέγα κυδος, ποτνια κουρη Greek Praise Poems and Letters in Honour of Anna Maria van Schurman (1607-1678), Great Glory and Mighty Maiden of Utrecht
*22 September Utrecht, opening Anna Maria van Schurmanhofje: Vrouwen op een bordje: het Utrechtse Anna Maria van Schurmanhofje