In Huizum in Leeuwarden werd op 18 november een straatnaambordje onthuld: het Anna Maria van Schurmanpaad. Anna Maria van Schurman logeerde vaak op Abbinga state bij haar familie en kerkte dan in de Oude kerk van Huizum. Ik mocht een gedicht voorlezen dat Van Schurman in september 1665 op Abbinga state geschreven had.
Het gedicht zet zeer zwaar in met Verbastert Christendom, de titel die ik de editie van de Nederlandse gedichten en brieven in 1992 gaf. Verbastert Christendom waar is uw eerster luyster van liefde hoop geloof? Hoe schynt uw licht zo duyster…..

Het gedicht was gelukkig niet alleen een klacht over het verval van Christendom maar ook een loflied op Friese predikanten ( van der Waayen, Brunsveld, Hachtingius en Theodorus a Brakel) vooral op David Acronius van Huizum. Hij stond ook door zijn naam – afgeleid van akros Grieks voor hoogste – aan de top…..
‘dien God door de Naem tot in den top verheft Moet pogen dat hy t al door daden overtreft’
En terwijl ik deze woorden uitsprak keek ik op de grafsteen neer voor mij. Daar lag die hoge Acronius.
Ach graag had ik willen uitweiden over al haar teksten in verband met Huizum maar ik moest in die 5 minuten ook nog vertellen over de boeken die op stapel stonden, zie de foto’s.

In mijn broekzak had ik een Latijnse spreuk gestopt Absint offensae cum fit celebratio mensae,

Zevende straatnaambord Anna Maria van Schurman

geen stekeligheden aan de feestdis. Het is immers makkelijk om fouten van anderen te horen als je dertig jaar met een onderwerp bezig bent. Maar daar was dit nu niet de gelegenheid voor. Het werd een pracht middag. Met o.a.de onthulling van het zevende Van Schurman straatnaambordje, het vooruitzicht op een mooi toneelstuk van @Remco Klop, de column van @Manon Borst, de achtergronden van straatnamen en de ontmoeting met Jan Dirk Wassenaar een van de laatste predikanten in Huizum. Want ja ook in die mooie kerk van n

Anna Maria van Schurman en Friesland

egen eeuwen oud wordt niet meer gepreekt.