‘Zij eet spinnekoppen, simpel voor haar pleizier!‘

Anna Maria van Schurman (1607-1678)  en haar 19e eeuwse bewonderaars (‘groupies’)

Lezing in het Letterkundig Museum in Den Haag,  woensdag 21 oktober 2015, 14.00 uur  in het kader van de tentoonstelling’ Omdat ik iets te zeggen had. Nederlandse schrijfsters uit de 19e eeuw’.

De geleerde, vrome en kunstzinnige schrijfster-studente Anna Maria van Schurman (1607-1678) was in haar dagen wereldberoemd. Haar werk werd in heel Europa verbreid en becommentarieerd, duizenden bezoekers, vorsten en vorstinnen, geleerden kwamen naar Utrecht om haar en haar (kunst)werken te bewonderen. Maar hoe stond het met haar naam en faam in de negentiende eeuw en kenden de 19e-eeuwse Nederlandse schrijfsters haar wel? Daarover hoort u meer op woensdagmiddag 21 oktober, vanaf 14.00.. Van harte welkom!P1020954P1110065