Gravure with Anna Maria van Schurman; on the background the Dom tower

Gravure with Anna Maria van Schurman; on the background the Dom tower

‘Haar Liefde was gekruyst,  het Kruys was hare vreugd’: de spiritualiteit van Anna Maria van Schurman (1607-1678). Wie naar de Gedachteniskapel  in de Domkerk van Utrecht gaat ziet daar midden op het witte vlak boven het  heilige Graf namen van heiligen en andere markante figuren staan. In het midden prijkt de naam van Anna Maria van Schurman (1607-1678). Wie was ze en wat heeft ze gedaan om daar na eeuwen terecht te komen? Wat betekende ze in haar dagen en wat voor ons nu?

In het kader van internationale vrouwendag 2012  zal ik op grond van het nieuwste onderzoek een  levendige presentatie houden over  Anna Maria van Schurman en meer in het bijzonder over haar spiritualiteit.

Dr. Pieta van Beek  Research Fellow University Stellenbosch, Wetenschappelijk onderzoeker Universiteit Utrecht

Donderdagavond 8 maart 2012,  Theehuis, Domkerk
Aanvang: 19.30

Meer informatie over Anna Maria van Schurman kunt u vinden in het boek ‘The first female university student: Anna Maria van Schurman (1636)’.

http://igitur-books.library.uu.nl/bookdetails.php?bookid=022