Herrezen uit de as: verbrande lofgeschriften van Rotger zum Bergen ter ere van Anna Maria van Schurman (1649-1655)