Pieta van Beek presented her book De eerste studente Anna Maria van Schurman (1636) in Academy Building, Utrecht University, december 2004