Pieta van Beek De eerste studente: Anna Maria van Schurman (1636). Utrecht: Matrijs en Universiteit van Utrecht, 2004, 2007.