Pieta van Beek en Anna Maria van Schurman 12-08-2003 door Diane Niemantsverdriet

Museum Coopmanshus, now Museum Martena, Franeker