Publications by Anna Maria van Schurman
MANUSCRIPTS ( TO BE CONTINUED, but see for a first overview Van Beek 2010 The First Female University Student, 2010, pp. 262-263) The first female university student Anna Maria van Schurman (1636) 
    Manuscript ‘De Deo’ (ca. 1625), published in: Pieta van Beek, ‘Over God’Een onbekend florilegium van Anna Maria van Schurman. Ridderkerk: Provily Pers, 2013. Pieta van Beek, ‘On God’. An unknown florilegium by Anna Maria van Schurman. Ridderkerk: Provily Pers, 2014.
     Manuscriptbook with letters to Andreas Rivet, Constantijn Huygens, see KB 133 B 8 (Koninklijke Bibliotheek, The Hague)  
PRINTED BOOKS (arranged thematically and not per se in chronological order)
Amica Dissertatio inter Annam Mariam Schurmanniam et Andr. Rivetum de capacitate ingenii muliebris ad scientias. Paris, s.n., 1638.
Dissertatio De Ingenii Muliebris ad Doctrinam et meliores Litteras aptitudine. Accedunt Quaedam Epistolae eiusdem Argumenti. Lugdunum Batavorum: Elzeviriana, 1641. reprinted in Opuscula 1648; Opuscula 1650; Opuscula 1652; Opuscula 1749.
Question celèbre, s’il est necessaire ou non que les Filles soiens Sçavantes. Le tout mis en François par le Sr. Colletet. Paris: Rolet le Duc, 1646. Question Celebre 1646
The  Learned Maid, or  Whether a Maid may be a Scholar. A Logick Exercise.
London: John Redmayne 1659
‘De Vitae Termino’ in: J. van Beverwijck, Epistolica quaestio de vitae termino, fatali an mobili? Cum doctorum responsis. Pars tertia, et ultima, nunc prima edita. Seorsim accedit […] Annae Mariae a Schurman de eodem argument epistola, totius disputationis terminus […]. Lugdunuo Batavorum: Johannes le Maire, 1639.De Vitae Termino
‘De Vitae Termino’ in: Epistolica quaestiones cum doctorum responsis. Rotterdam: Arnold Leers, 1644: 1-14.
‘De Vitae Termino’ in: Epistolica quaestiones cum doctorum responsis. Dordrecht: Rudolph a Nuyssel, 1665: 1-14.
Paelsteen van den tijd onses levens. Dordrecht: Jasper Gorissz, 1639.
Paelsteen van den tijd onses levens. Tweede druk. Dordrecht: Jasper Gorissz, 1639.
Paelsteen van den tijd onses levens. Amsterdam: Joost Broersz, 1639.
Paelsteen van den tijd onses levens. Amsterdam: Joost Broersz, 1647.
‘Paelsteen‘ in: J. van Beverwijck, Schat der ongesontheyt. Dordrecht: Jasper Gorissz, 1651: 51-56.
Paelsteen‘ in: J. van Beverwijck, Wercken der Geneeskonste. Amsterdam, weduwe Schipper, 1680: 192-197 Paelsteen 1680
Der Marckstein vom Ziel und Zeit unseres Lebens (vertaald door S.W.Z.B). s.l., 1679. Marckstein 1679
Geleerde Brieven van de Edele, Deugt- en Konstryke Juffrouw, Anna Maria van Schuurman; gewisselt met de Geleerde en Beroemde Heeren Samuel Rachelius, professor in de Rechten te Kiel en Johan van Beverwijck, Med. Doct. Tot Dordrecht. Amsterdam: Johannes van Septeren, 1728 .
‘Vraeghbrief, waerom de Heere Christus, daer hy ongeneselijcke Sieckten, soo met een Woordt, so met Aenraken genas, des Blindens oogen met Slick, en Speecksel gestreken heeft?’ in: J. van Beverwijck, Schat der ongesontheit. Aenhangsel van Brieven. Amsterdam: J. Schipper, 1661: 121-124.
‘Vraeghbrief, waerom de Heere Christus, daer hy ongeneselijcke Sieckten, soo met een Woordt, so met Aenraken genas, des Blindens oogen met Slick, en Speecksel gestreken heeft?’ in: Alle de werken Schat der gesontheit en ongesontheit. Part III. Aenhangsel van Brieven. Amsterdam: J. Schipper, 1680: 198-201. Vraegbrief 1680
Lettres traduites du Hollandois par madame de Zoutelande. Paris: Rebuffé, 1730 (Vraaghbrief and Paelsteen).
‘Epistola theologica a Virgine Nobiliss. Anna Schurmanna ad Jac. Lydium’ [1640] in: Dissertatio De Ingenii Muliebris ad Doctrinam et meliores Litteras aptitudine.
Accedunt Quaedam Epistolae eiusdem Argumenti. Lugdunum Batavorum: Elzeviriana, 1641: 91-101; partly in all editions of the Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica e.g.  Van Schurman 1652: 95-101; partly translated in: J. Lydius, Vrolycke uren des doods. Dordrecht: Hendrik van Esch 1650; idem, Dordrecht: Abarahm Andriesz, 1662.
Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica. Prosaica et Metrica. Lugdunum Batavorum: ex officina Elseviriorum, 1648.Opuscula 1648
Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica Prosaica et Metrica. Lugdunum Batavorum: ex officina Elseviriorum, 1650.
Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica Prosaica et Metrica. Ultrajecti: Joh. a Waesberge, 1652. opuscula 1652
Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica cum Jonae Gelenii Scholae Dresdensis rectoris Annotationibus Philologico-Politicis ac Additamento Poematum et Epistolarum  Henriettae Catharinae Gersdorfiae. Dresden, s.n.,1723.  Untraceable. 
Opuscula hebraea latina graeca et gallica prosaica et metrica. Ed. Dorothea Loeberia. Lipsiae: Mich.Carol. Frid. Mvlleri, 1749.
Bedenckingen over de toekomste van Christi Koninkrijck. s.a. s.l. (copy  Vrije Universiteit van Amsterdam) ca. 1660.
‘Bedenkingen van A.M. van Schuurman over de toekomste van Christi Koningryk’ in: Heylige Lof-sangen ter Eeren Gods, tot Heerlijkheid van Jesus Christus, en tot Vertroostinge en vreugde van syn Kerk. Uit het Frans Vertaalt door Anna Maria van Schurman. Amsterdam: Jacob van Velzen, 1675: 326-331.
’Bedenckingen van A.M. van Schurman over de Toekomste van Christi Coninkrijck’ in: J. de Labadie, Heylige gesangen. Zijn achter bygevoegt de Bedenckingen van A.M. van Schurman over de Toekomste van Christi Coninkrijk. Amsterdam: Jacob van de Velde, 1683: 394-400.
’Bedenckingen over de toekomste van Christi Koninkrijck’ in: Mnemosyne xvi, Dordrecht: 1826, 3-13.
Mysterium Magnum, Oder Grosses Geheimnüs das ist: Ein sehr herrliches und im heiligen Wort Gottes wohlgegründetes Bedencken Uber die Zukunft des Reichs Christi. Durch die hochgelehrte/in aller Welt beruffene und von Gott hochverleuchtete Jungfer Juffr. Anna Maria von Schurmann […]. Wesel-Duisburg und Franckfurt: Andreas Luppius, 1699.
Pensées d’A. M. de Schurman Sur la Reformation necessaire à present à l’Eglise de Christ. Amsterdam: 1669.
Eukleria seu Melioris Partis Electio. Tractatus brevem vitae ejus Delineationem exhibens. Altonae ad Albim: Cornelis van der Meulen, 1673. Eukleria 1673
Eucleria of Uitkiezing van het Beste Deel. Amsterdam: Jacob van Velde, 1684.
Eucleria of Uitkiezing van het Beste Deel. Ed. S. van der Linde. Leeuwarden: De Tille, 1978.
Eukleria seu Melioris Partis Electio. Pars secunda, historiam vitae ejus usque ad mortem persequem. Amstelodami: Jacob van de Velde, 1685.
Continuatie van de Eucleria. Amsterdam, s.n., 1754.
Continuatie van de Eucleria. Rotterdam: Lindenbergs boekhandel, 1980.
Eukleria seu melioris partis electio. Editio altera, correctior,et notulis aucta. Pars prior et posterior. Dessau: Societatis Typographicae, 1782.
Eukleria oder Erwählung des besten Theils. Zwei Theilen. Dessau und Leipzig: Verlagskasse für Gelehrte und Künstler, 1783.
Heylige Lof-sangen Ter Eeren Gods, tot Heerlijkheid van Jesus Christu en tot Vertroostinge en Vreugde van sijn Kerk. Uit het Frans vertaalt door Anna Maria van Schurman. Amsterdam: Jacob van Velzen, 1675.
Heylige gesangen. Zijn achter bygevoegt de Bedenckingen van A.M. van Schurman over de Toekomste van Christi Coninkrijk. Amsterdam: Jacob van de Velde, 1683.
Uitbreiding over de drie eerste capittels van Genesis, Beneffens een vertoog van het geestelyk huwelyk van Christus met de gelovigen Beide in Zinrijke Digtmaat t’zamen gesteld, door wylen Juffer Anna Maria van Schuurman. Groningen: Jacob Sipkes, 1732.
For  her Dutch, French and Latin poems, see: Van Beek 1992, Van Beek 1996, –Van Beek 1997, Van Beek 2002, Van Beek 2003; 2008b; 2010 passim; for the Eulogia in Greek in honour of Van Schurman, see Van Beek 2020.