‘Aan Babylons stromen’: Anna Maria van Schurman in Keulen

In deze doctoraalscriptie staat het verblijf van Van Schurman in Keulen en het ¬†Nederlandstalige gedicht ‘O Utrecht, lieve Stad, hoe soud’ ick u vergeten’ dat ze in Keulen schreef, centraal.