‘Voetius en zijn Afgodinne Anna Maria van Schurman’

Voetius en zijn Afgodinne’  bespreekt de soms intieme relatie die Voetius met zijn vrouwelijke student Anna MAria van Schurman had aan de hand van gedichten en brieven in het Hebreeuws, Latijn, Grieks, en Nederlands.