‘Verslonden door zijn liefde’ een onbekende brief van Anna Maria van Schurman aan Petrus Montanus (1669)

´Verslonden door zijn liefde´